Vergunningen

Wanneer u een constructionele aanpassing gaat doen aan uw woning, dan heeft u in een aantal gevallen een bouwvergunning nodig. Bij het plaatsen van een dakkapel kan bijvoorbeeld een bouwvergunning nodig zijn. Hieronder een brochure van het ministerie van VROM over dit onderwerp: