Subsidieregelingen

ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren (bron website www.rvo.nl)

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voorziet in een subsidie voor 5 typen isolatiemaatregelen.

Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie? Dan komt u mogelijk in aanmerking.

Voorwaarden

  • Wanneer u subsidie aanvraagt voor een isolatiemaatregel, moet u altijd nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn en/of u kiest voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
  • Als u HR++-glas en Triple glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 8m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45msubsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++-glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren, u telt het aantal m² dan bij het glas op.
  • Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K.
  • Bij de toepassing van HR++-glas of Triple glas dan moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn.
  • Bij de toepassing van Triple glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een U-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.
  • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
  • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR? Dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
  • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
  • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.

Maatregelenlijsten

Controleer voordat u een aanschaf voor een isolatiemaatregel gaat doen eerst de Isolatiemaatregelenlijsten. Staat uw isolatiemaatregel op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van maatregel. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Staat uw maatregel niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen isolatiemaatregel niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie.

Vanaf 3 januari 2022 heeft u recht op de verhoogde subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen. Dit geldt voor aanvragen die vanaf 3 januari zijn ingediend en waarbij de maatregel is uitgevoerd op of na 1 januari 2022.

De verhoogde bedragen vindt u vanaf 3 januari in onderstaande maatregelenlijsten.

Subsidiebedragen per m2

Voor isolatiemaatregel, type dakisolatie, bestaan er twee uitvoeringvarianten: het dak isoleren of de zolder- of vlieringsvloer isoleren. Wanneer u de zolder of vlieringsvloer isoleert, geldt de voorwaarde dat de zolder of vliering onverwarmd moet zijn. Dakisolatie en zolder- of vlieringsvloerisolatie zijn niet te combineren als twee maatregelen.

Bij de isolatiemaatregel type vloer- of bodemisolatie kunt u ervoor kiezen om de vloer of de bodem te isoleren.

In onderstaande tabel ziet u de subsidiebedragen van de isolatiemaatregelen. Het hogere subsidiebedrag bij de ISDE geldt voor isolatiemaatregelen die na 31 december 2021 zijn uitgevoerd of aangebracht.

Ook de nieuwe minimale oppervlakte-eisen voor isolatiemaatregelen gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2022 worden ingediend.

Voor isolatiemaatregelen die voor 1 januari 2022 zijn uitgevoerd of aangebracht gelden de lagere bedragen van 2021.

Let op

Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om vloer- en bodemisolatie te combineren om aan de isolatiewaarde eis te voldoen.

 Subsidiebedrag per m2Minimaal vereiste m2Maximaal m2Minimale Rd-waarde [m2 K/W]
 Uitvoeringsdatum vanaf 1-1-2022Uitvoeringsdatum voor 1-1-2022    
Gevelisolatie€ 38€ 25101703,5
Spouwmuurisolatie€ 8€ 5101701,1
Dakisolatie€ 30€ 20202003,5
Zolder/vlieringvloer€ 8€ 5201303,5
Vloerisolatie€ 11€ 7201303,5
Bodemisolatie€ 6€ 4201303,5


Hoogrendementsglas

Combineert u HR++-glas en Triple glas? Dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 8m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++-glas en Triple glas kiest voor een combinatie met panelen in kozijn of isolerende deuren. U telt het aantal m² dan bij het glas op.

Een combinatie van HR++-glas en Triple glas, eventueel gecombineerd met panelen in een kozijn of een isolerende deur, wordt beoordeeld als 1 maatregel.

Als u Triple glas heeft toegepast, komt u alleen in aanmerking als u ook het kozijn heeft vervangen voor een isolerend kozijn.

 Subsidiebedrag per m2Minimaal vereiste m2Maximaal m2Maximale U-waarde [W/m2K]
 Uitvoeringsdatum vanaf 1-1-2022Uitvoeringsdatum voor 1-1-2022   
HR++ glas  845 
HR ++ glas U ≤ 1,2€ 53€ 35  1,2
Panelen in kozijn U ≤ 1,2€ 23€ 15  1,2
Isolerende deur Ud ≤ 1,5€ 53€ 35  1,5
Triple glas  845 
Triple glas U ≤ 0,7€ 150€ 100  0,7
Panelen in kozijn U ≤ 0,7€ 115€ 75  0,7
Isolerende deur Ud ≤ 1,0€ 150€ 100  1

Aanvragen

Doorloop eerst het stappenplan, zodat u precies weet wat u nodig heeft voordat u gaat aanvragen. Of maak een indicatieve berekening van de door u te ontvangen subsidie met onze rekentool.

Als door de latere openstelling van het aanvraagformulier de indieningstermijn van 12 maanden na het installeren of aanbrengen of aansluiten van uw maatregel verstrijkt, heeft dit geen gevolgen voor uw aanvraag. U kunt dan uw aanvraag na het openen van het aanvraagsysteem tot 14 februari 2022 indienen.

Voorkom vertraging in de behandeling van uw aanvraag

Heeft u uw apparaat al aangeschaft en geïnstalleerd? En gaat u subsidie aanvragen? Als uw apparaat niet op onze apparatenlijst staat met een meldcode, dan duurt de behandeling van uw aanvraag langer. Als uw apparaat op deze lijst staat, dan is bij ons bekend of deze in aanmerking komt voor subsidie. En welk subsidiebedrag erbij hoort. Met de unieke meldcode kunnen wij uw aanvraag voor subsidie eerder goedkeuren.

Uw installateur of leverancier is de enige die uw apparaat bij ons kan aanmelden met een meldcode. Vraag bij uw installateur of leverancier dus altijd om de meldcode.

Over isolatiemaatregelen

We kunnen ons voorstellen dat u zich eerst nog wilt oriënteren op de keuze voor de isolatiemaatregelen. U leest daarover meer op Milieu Centraal – Isolatiemaatregelen.

Voor het aanvragen van ISDE subsidie heb je een meldcode nodig, deze vind je in onderstaande pdf bestand