Garantiebepalingen

Installatie door Ankerdakvensters:

Op de installatie van dakvensters, daglichtsystemen en platdakoplossingen geeft Ankerdakvensters een garantie van 5 jaar.
Bij plaatsing of vervanging van een daglichtkoepel of van een daglichtbox wordt een dakdekkersbedrijf ingeschakeld voor de afwerking van het dakoppervlak.
De garantiebepalingen van het dakdekkersbedrijf gelden dan voor de afwerking van het dakoppervlak.

VELUX biedt de eindgebruiker de volgende garantie:

25 Jaar

VELUX garandeert dat zij voor dakramen tot 25 jaar oud vrijwel elk onderdeel kan leveren!

10 Jaar

VELUX dakramen en installatieproducten:

VELUX dakramen (inclusief de beglazing)
VELUX gootstukken
VELUX installatieproducten, zoals de VELUX interieurafwerking, het VELUX isolatieframe, de VELUX waterkerende manchet, de VELUX dampremmende folie en de VELUX ondersteuningsbalken
VELUX daglichtboxen voor het platte dak

VELUX lichtkoepels:

VELUX lichtkoepels voor het platte dak

VELUX modulaire lichtstraten:

VELUX modulaire lichtstraten inclusief beglazing en gootstukken

5 Jaar

VELUX daglichtspots:

VELUX daglichtspots.

VELUX SOLAR producten:

VELUX zonnecollectoren en VELUX flexibele leidingen.
VELUX zonneboilers betreffende de coating en corrosiebestendigheid.

3 Jaar

VELUX raamdecoratie- en zonweringsproducten:

Interieurzijde:

VELUX raamdecoratie
VELUX insectenhorren
VELUX zonweringsproducten voor VELUX modulaire lichtstraten

Buitenzijde:

VELUX rolluiken en elektrische buitenzonweringen
Handmatig bediende VELUX buitenzonweringen, VELUX producten voor de bediening van VELUX raamdecoratie- en zonweringsproducten
VELUX producten voor handmatige bediening (b.v. stangen)

VELUX motoren:

VELUX elektrische motoren (op netstroom of zonne-energie) voor de bediening van dakramen (inclusief door VELUX vooraf geïnstalleerde motoren in VELUX dakramen, VELUX daglichtboxen en VELUX lichtkoepels) en voor de bediening van VELUX raamdecoratie- en zonweringsproducten (met uitzondering van motoren voor de bediening van VELUX rolluiken en VELUX buitenzonweringen)
VELUX motoren voor de bediening van ramen en zonweringsproducten van VELUX modulaire lichtstraten, inclusief door VELUX vooraf geïnstalleerde motoren in VELUX modulaire lichtstraten
Andere VELUX producten ten behoeve van bediening op netstroom of zonne-energie (bedieningspanelen, bedieningseenheden, sensoren, etc.), inclusief door VELUX vooraf geïnstalleerde onderdelen in VELUX dakramen, VELUX daglichtboxen, VELUX lichtkoepels en VELUX modulaire lichtstraten
VELUX motoren voor VELUX rolluiken en elektrische VELUX buitenzonweringen
Elektrische motoren en aanvullende elektrische producten ten behoeve van rookventilatie, inclusief door VELUX vooraf geïnstalleerde VELUX onderdelen voor rookventilatie in VELUX dakramen, VELUX daglichtboxen en VELUX lichtkoepels.

2 jaar

2 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op:

VELUX SOLAR producten:

VELUX pompen, expansievaten en alle componenten en accessoires van het VELUX SOLAR systeem, inclusief alle componenten en accessoires van de VELUX zonneboilers.

De garantie is van toepassing op VELUX producten voor zover die zich bevinden in Nederland en zijn geleverd aan de eerste eindgebruiker2) na 1 mei 2012.
De rechten van de eindgebruiker onder toepassing van bepaalde verplichte wetgeving voor verkoop van consumentengoederen worden niet beïnvloed door deze garantiebepaling.

1) “Eindgebruiker” houdt in de natuurlijke of rechtspersoon die het product in eigendom heeft en het niet heeft verkregen met het oog op doorverkoop of installatie in bedrijfsmatige zin.

2) “Eerste eindgebruiker” houdt in de eindgebruiker, vgl. noot 1, die het product de eerste keer van VELUX, een dealer of enig andere natuurlijke of rechtspersoon verkrijgt, en die het product in bedrijfsmatige zin doorverkoopt of installeert.