Vlok nakomingsgarantie


Dé belangrijkste pijler van VLOK-Erkend is dat we kwaliteit op uw klusprojecten kunnen garanderen. Hoe? Met de unieke nakomingsgarantie die we samen met onze aangesloten vakmensen hebben opgesteld.

Alleen bij VLOK-Erkende bedrijven de unieke nakomingsgarantie

Deze nakomingsgarantie heeft u alleen bij aangesloten VLOK-Erkend bedrijven

Natuurlijk hopen we het niet, maar in een enkel geval loopt het klusproject niet zoals gedacht (of afgesproken). Dat is niet alleen vervelend voor het eindresultaat, het kost vaak ook veel van uw energie en tijd. Wij begrijpen dat en vandaar dat u uw zorgen dan kunt delen met de Branchevereniging . U kunt uw klacht vervolgens neerleggen bij de Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke instantie die deze klacht zal beoordelen en zijn objectieve oordeel zal uitspreken  over de zaak door u wel/niet in het gelijk te stellen. Normaliter zou u hiervoor naar de rechter moeten en veel tijd en geld kwijt zijn.

BEKIJK WELKE BEDRIJVEN ZIJN AANGESLOTEN

Hoe ver strekt de VLOK-nakomingsgarantie?

maximale vergoeding € 5.000,-

De VLOK-nakomingsgarantie komt aan de orde wanneer een VLOK-lid – door de Geschillencommissie veroordeeld tot een schadevergoeding aan u – deze schadevergoeding niet binnen de gestelde termijn betaald. De Branchevereniging neemt deze uitspraak over en betaalt u de schadevergoeding uit. Zonder mitsen en maren. De Branchevereniging gaat de schadevergoeding verhalen op de aangesloten vakman. Maar daar heeft u geen last meer van.

Standaard bedraagt de maximale vergoeding € 5.000,- per uitspraak. Wordt een hogere schadevergoeding toegekend, zal de VLOK zich inspannen om het meerdere voor u te verhalen.

Maar we gaan nog verder…

Op grond van het derde lid van de VLOK Uitvoeringsvoorwaarden voor Vakmensen 2021 is het mogelijk het maximum van de VLOK-nakomingsgarantie te verhogen tot € 10.000- per uitspraak. Dit is overigens het maximum dat de Nederlandse Bank toestaat voor een borgstelling, zoals de VLOK-nakomingsgarantie.

Uitbreiden VLOK-nakomingsgarantie

Voor de verhoogde VLOK-nakomingsgarantie moeten beide partijen voor aanvang werkzaamheden, samen een verzoek indienen bij garantie@vlok.nl.

Vooraf doorloopt u 3 stappen:

Stap 1 – werkt u samen met een VLOK-lid?

Stel vast, dat de ondernemer op het moment van afsluiten van de overeenkomst volwaardig lid van de VLOK.

Bekijk welke bedrijven zijn aangesloten.

Stap 2 – u dient samen het verzoek in

U dient samen met het VLOK-lid het verzoek in.

Met het verzoek stuurt u in ieder geval mee, het door beide partijen ondertekende VLOK-Opdrachtformulier met de daarbij behorende offerte waaruit onder meer duidelijk blijkt:

  • welke werkzaamheden worden verricht
  • dat de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard

In het kader van Privacy en zorgvuldigheid:

Verklaren beide partijen zich akkoord met een bewaartermijn bij de VLOK, van tien jaar voor de op de aanvraag betrekking hebbende bescheiden en stemmen beiden in met het gebruik van gegevens uit de overeenkomst voor statistische doeleinden, in het bijzonder de aard van de werkzaamheden en de berekende prijzen.

Stap 3 – het betalen van de administratiekosten

De administratiekosten voor het registreren van uw verzoek bedragen 25 euro, incl. BTW.

Als alle stappen gezet zijn ontvangen beide partijen– in beginsel binnen twee weken na indiening van het verzoek – een digitale bevestiging van de aanvullende borgstelling.

GA NAAR VLOK ERKENDE BEDRIJVEN

Voorwaarden voor uitkering zijn:

Er moet sprake zijn van een bindend advies van Geschillencommissie met vaststelling van een hoger schadebedrag dan 5.000 euro en de ondernemer is in staat van faillissement